Over ons

De nieuwe stichting kocht een vervallen 18de-eeuws huis met klokgevel op de hoek van de Singel en de Kleine Palen aan en liet het restaureren. Later verworven monumentale panden lagen hier vlakbij: aan het Hoogend tussen het Grootzand en de Singel. Ze werden in fasen gerestaureerd en vervolgens verhuurd.

De stichting verwierf niet alleen panden, maar bracht ook voor derden restauraties op gang of begeleidde die, bijvoorbeeld voor het monumentale 18de-eeuwse herenhuis Kleinzand 42 en voor het buurtje ‘De Oude Jachthaven’ op de hoek van de Koopmansgracht en de Woudvaartkade.

Bestuursleden van de stichting publiceerden regelmatig over monumentale gebouwen in het Sneeker Nieuwsblad om de belangstelling voor de stedelijke monumenten en voor de historische binnenstad aan te wakkeren. Soms probeerden ze overheden en particulieren te weerhouden van maatregelen die het monumentale karakter van Sneek zouden aantasten: sloop van de Keizerskroon en van het ‘Kleine Weeshuis’ in de Kruizebroederstraat, de voormalig herberg bij de Oosterpoortsbrug.

Sinds 1998 is het contact tussen de stichting en de gemeente ge├»ntensiveerd en wordt in onderling overleg gezocht naar mogelijkheden het monumentale karakter van de Sneker binnenstad te behouden of te verbeteren: bijvoorbeeld door restauraties en het project ‘Wonen boven Winkels’.

Dhr. G.J. Douma – voorzitter
Dhr. B.J. van den Broek – vice-voorzitter
Mevr. T. Hendriksma – van Dijk – secretaris
Dhr. P. Damstra – penningmeester
Dhr. M. Harkema – lid
Dhr. E. Diekstra – lid
Dhr. M. Muller – lid
Mevr. H. Postma – lid

De eerste aankoop op de hoek Singel – Kleine Palen
Hoogend
De panden aan het Hoogend