Bekijk projecten op kaart

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling
De Stichting Oud Sneek is door de Belastingdienst aangemerkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Sinds 1 januari 2012 is de Stichting erkend als Culturele ANBI. Dit betekent dat over legaten aan de Stichting Oud Sneek geen erfrecht (successierechten) betaald hoeven te worden. En in het kader van de Geefwet mogen schenkingen aan de Stichting Oud Sneek voor 125% mogen worden afgetrokken bij de aangifte voor de Inkomstenbelasting

Fiscaal nummer: RSIN  81 05 02 197

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de Stichting Oud Sneek verrichten hun functies onbezoldigd.

Doelstelling
In de statuten staat dat het doel van de Stichting als volgt omschreven: Behoud, restauratie, aankoop, eventueel verkoop of ruiling, verhuur en beheer van onroerende zaken, die worden gerekend tot monumenten van geschiedenis en kunst in de zin van de Monumentenwet en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslagen van de activiteiten

jaarverslag 2018

jaarverslag 2017

jaarverslag 2016

jaarverslag 2015

jaarverslag 2014

jaarverslag 2013

jaarverslag 2012

jaarverslag 2011

jaarverslag 2010

jaarverslag 2009

jaarverslag 2008

jaarverslag 2007

jaarverslag 2006

jaarverslag 2005

jaarverslag 2004

jaarverslag 2003

jaarverslag 2002

Financiële Verslagen

financieel jaarverslag 2019

financieel jaarverslag 2018

financieel jaarverslag 2017

financieel jaarverslag 2016

financieel jaarverslag 2015

financieel jaarverslag 2014

LINKS

Vereniging Historisch Sneek

Stichting Stadsherstel Workum

Stichting Bolswards Historie

Archeologie in Sneek

Beeldbank van het Fries Scheepvaart Museum