Stichting Oud Sneek

Dat is kort gezegd de doelstelling van de Stichting Oud Sneek. Door oude en beeldbepalende panden in Sneek op te knappen en te restaureren, zorgen we er voor dat Sneek een aantrekkelijke stad blijft, voor zowel de inwoners als de talloze toeristen die onze stad bezoeken.

In de statuten staat de doelstelling iets vollediger en uitgebreider: behoud, restauratie, aankoop, eventueel verkoop of ruiling, verhuur en beheer van onroerende zaken, die worden gerekend tot monumenten van geschiedenis en kunst in de zin van de Monumentenwet en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.