Kruizebroederstraat 4

Bouwjaar 1882

Restauratie: 2002-2003

Gemeentearchitect J.Ph. Hoogendijk ontwierp het pand als woning en kantoor voor notaris Arend Miedema (1830-1900). Het in opzet neoclassisitische gebouw met een symetrische indeling van gevel en interieur heeft versieringen in eclectische stijl, met vooral neo-renaissancistische elementen. Opvallend zijn de ingezwenkte bovenhoeken van de vensters. De pui werd bij verbouwingen in 1938 en 1959 zeer geschonden. Bij restauratie is dit weer hersteld.

Het pand was eigendom van de gemeente Sneek en er waren plannen het te slopen. Op verzoek van de Stichting Oud Sneek werden die plannen opgeschort. Dat gaf de Stichting gelegenheid om een herstel- en herbestemmingsplan te maken. Deze plannen vielen bij de gemeente in goede aarde en daarom werd het pand in 2002 overgedragen aan de Stichting Oud Sneek. Vervolgens werd het pand in 2003 gerestaureerd. Het exterieur moest grondig worden gerestaureerd. Vooral de achtergevel, die in hout werd uitgevoerd, is heel bijzonder. Maar ook het rijke interieur was ernstig aangetast. Bij de restauratie zijn alle oude elementen en het stucwerk zoveel mogelijk hersteld. Toen de restauratie gereed was, bleek de gemeente Sneek belangstelling te hebben om het pand weer terug te kopen. Sindsdien is het in gebruik als kantoor van de gemeente Sneek, thans Súdwest-Fryslân.