Lemmerweg 5-7

In 2009 werd het gebouwencomplex Lemmerweg 1-7 gekocht met de bedoeling het pand Lemmerweg 5-7 grondig te restaureren. Het andere pand (nr 1-3) werd zonder restauratie in 2010 verkocht. In het pand Lemmerweg 5-7 was aan het begin van de 20ste eeuw een smederij gevestigd. Later was er een garage. De Stichting Oud Sneek maakte plannen voor de restauratie. Deze plannen worden (met wijzigingen) uitgevoerd door de huidige eigenaars van het pand. Er wordt nu een woning gerealiseerd.