Singel 90

bouwjaar: omstreeks 1790

restauratie: 1969-1970

Dit huis op de hoek van de Singel en de Kleine Palen werd gebouwd voor de touwslager en lijndraaier Jan Bonnes Wielinga. Hij ontleende zijn naam aan het grote wiel dat op de lijnbaan op het bolwerk achter het huis werd gebruikt. Een beeld aan de kade herinnert aan deze lijnbaan.

Het huis heeft een klokgevel die op voor Sneek karakteristieke wijze wordt afgedekt door een neo-classicistisch timpaan.

Het huis was het eerste pand dat door de Stichting Oud Sneek werd aangekocht en gerestaureerd.

De woning is eigendom van de Stichting Oud Sneek en wordt verhuurd via Accolade in Sneek.